Füsio(g)noomiast


Füsionoomia ehk füsiognoomia (mõlemad nimetused on lubatavad) kujutab endast kaasajal skeptikute poolt pseudoteaduseks peetavat, ent samas aastatuhandete vanust ja tänini laialt levinud õpetust näojoontest ja nende lugemisest. Sisuliselt on tegu analoogse praktikaga, kui seda on mõnevõrra tuntum hiromantia - käejoonte lugemine. Mõlemad taotlevad teatud kehalisi tunnuseid analüüsides järelduste tegemist isiku karakteri, võimete ja saatuse kohta. Hiromant uurib teatavasti käelaba kurdusid ja muid omadusi, vaagides nii iga joont eraldi kui arvestades neist moodustuvat "tervikpilti". Täpselt nõnda toimib ka vilunud näolugeja: tema jaoks on kindel tähendus igal näoaspektil üksikult (nt silmade kuju, asend ja sära, lõuajoon, juuksepiir, otsmikukortsud, ülahuule lohk), aga veelgi olulisem on näost tekkiv üldmulje. Kui üksiktunnuste kohta tehtavad üldistused (nt taanduv lõuajoon viitab nõrgale karakterile) on põhimõtteliselt teadusliku meetodi abil kontrollitavad (ehkki see eeldab päris mahukat tööd), siis terviku interpreteerimine kuulub juba pigem kunsti ja intuitsiooni valda. Nii väidavad näolugemisspetsid, et ühekaupa võttes ebasoodsate näojoonte harmooniline (üksteist tasakaalustav) kombinatsoon võib näo omanikule teinekord tagada silmapaistva edu. Teisalt, eraldi vaadates kaunid palgejooned võivad kehva ühildumise korral isikule hoopis õnnetust kuulutada.

Mulle tundub, et näo põhjal inimeste kohta järelduste tegemisega on vähemal või rohkemal määral tegelenud iga tervemõistuslik inimene. Põhimõttekindla skeptiku vaatevinklist tähendaks see võrdlemisi irratsionaalset käitumist, kuna pelkade näojoonte põhjal ei saa ju inimese psüühika kohta midagi kindlat järeldada. Viimane nimelt paikneb sügaval kolba sees, kujutades endast ajurakkude ülikeerukaid interaktsioone. Saatuse prognoosimisest näkku vaadates ma parem üldse ei kõnelegi. Teisalt on viimastel aastatel meediast läbi lipsanud mitmeid uuringuid, milles on siiski leitud üksikute näojoonte seoseid erisuguste isikuomadustega. Konkreetseid näiteid ei viitsinud ma praegu välja otsida, aga kui head kommenteerijad mulle jõuliselt pinda käivad, siis olen nõus seda tegema. Teaduslikult annaks taolisi korrelatsioone küllap seletada geenide aheldumisega, teisiti öeldes: teatavat psüühilist omadust määrav geen kandub edasi koos näojooni kujundava geeniga. On ka üldteada, et vaimse puudega isikutel (nt Downi sündroomi põdejail) on reeglina iseloomulik nägu, nii et neid ei aja eriti segamini Nobeli teaduspreemiate laureaatidega.

Ise olen füsio(g)noomia temaatikat omal ajal veidi uurinud ja selle paikapidavust ka põgusalt katsetanud. Selle põhjal võin öelda, et minu meelest peitub nägudes rohkem, kui tavaliselt arvatakse. Usun ka, et paljud elukogenumad inimesed tegelevad (ehk seda endale selgelt teadvustamatagi) füsio(g)noomiaga pidevalt. Iga uut nägu kohates lülitub sisse nende ajus paiknev "analüsaator", mis asub jõuliselt lappama mälufaile ja vedama paralleele, et lõpptulemusena kujundada isiku kohta teatud seiskoht. Ja üsna tihti kaldubki see tegelikkusele vastama.

Küllap möönavad päris paljud, et kalduvus kuritegevusele näib sageli olevat inimestele "näkku kirjutatud". Sama kuuldub vahel ka võimukuse, tarkuse, lihtsameelsuse, ülluse, koleerilisuse, himuruse ja mitme muu isiksusejoone kohta. Erinevad ametid eeldavad reeglina spetsiifilisi iseloomuomadusi. Nii on mõni lugeja ehk märganud, et üht-teist kaldub korduma ka teatud elukutsegruppide esindajate nägudes (lihttöölised vs firmajuhid; kunstnikud vs poliitikud). Tõsi, vastavat puhas-analüüsi häirivad sageli ilmsed lisatõendid, nagu riietus, soeng, taust jne, kuid... Midagi selles idees justkui peituks!

Aga et kogu mu jutt ei mõjuks liialt teoreetilise heietusena, pakuksin lõpetuseks headele lugejatele-kommentaatoritele välja väikese testi. (Kui päris ausalt üles tunnistada, siis sai see kerget inspiratsiooni neljapäevasest Kanal 2 sensitiivisaatest.) Nimelt otsisin ma veebiavarustest kokku viie vägagi erineva taustaga mehe fotod. Otsing toimus Wikipedia kaasabil, kusjuures ma ei seadnud sihiks leida mingeid "tüüpilisi" nägusid. Sisuliselt võtsin igast valitud valdkonnast (kaasaegne kunstnik, kurikuulus kelm, riigi president, füüsikanobelist, sarimõrvar) esimese ettejuhtunu. Siiski vaatasin, et tegemist oleks meestega, kelle sünniaeg enamvähem sarnaneks (siinpuhul: 1938...52). Need isikud on (täiesti suvalises järjestuses):
  • moodsa kunsti üks juhtivaid esindajaid
  • mastaapne finantskelm ja tšekivõltsija
  • kauaaegne poliitik ja ühe riigi praegune president
  • hiljutine Nobeli füüsikapreemia laureaat
  • kurikuulus sarimõrvar
Seejärel kleepisin neist kokku fotokollaaži, mille varustasin numbritega. Ülesanne seisneb mõistagi "ameti" ja näo kokkuviimises. Oleks ka vahva, kui pakkumisega kaasneks põgus põhjendus või lausa loogiline arutluskäik. Rehkendus näitab, et kõigi 5 isiku juhusliku korrektse äraarvamise tõenäosus on 1/120 (0,8%). Seega, kes söandab proovida? :)
(Alljärgneva kollaaži soovitan avada eraldi aknas.)


Kommentaarid

kass27 ütles …
Nonde viie suureninalise ja kõrge enesehinnanguga vanamehe näojooni pole minu arvates küll mõtet üldse analüüsida. Pigem võiks kirjeldada näoilmeid ehk seda meeleolu, mida nad hetkel valdavad.
Mina võrdleks pigem noori ja erineva näokuju ning kehahoiakuga inimesi. Ja üleüldse, nägu üksinda on liiga ühekülgne informatsioon. Hinnakem inimest ikka pigem kui tervikut ;)
propsis ütles …
Ah et kass27 meelest on kõik keskealised mehed kui ühe vitsaga löödud? :P Samas, kõrge enesehinnangu pani ta suure tõenäosusega täppi küll.

Samas loodan ma webxanilt (kes minu andmetel muide neljapäevase telesaate sarnase sensitiivitesti veatult sooritas) suuremat vaprust! Proovida ju ikka võib (ma nikerdasin seda kollaaži päris jupp aega).

Aga tõsi on ka see, et professionaalne näolugeja arvestab lõppotsuse tegemisel lisaks palgelt paistvale ka muud infot, näiteks isiku kõnemaneeri ja hääletooni, kehatüüpi ja -hoidu jmt tegureid. Sünnimärgidki on nende jaoks olulise tähendusega. Pealegi annab objektiivsema pildi mitte väheldane, fikseeritud rakursi ja ilmega foto, vaid persooni reaalne põrnitsemine igast suunast.

Üks oluline näolugemise aspekt ununes mul põhitekstis mainimata ka: haiguste ja nende eelsoodumuste diagnoosimine. Ka kogenumad tavameditsiini esindajad nõustuvad ilmselt minuga, et teatud tüüpi haigused on välja loetavad inimese näost. Väljendugu need siis nahatooni, laikude, tursete, ekseemide või muude tunnustena.
kass27 ütles …
Ma ei vaidlegi vastu, et inimese näost võib üht-koma-teist välja lugeda. Paraku on antud vanameeste valik vastikult sarnaste nägudega (neist neli võiks olla suisa vennad :P). Ülesanne oleks ilmekam eri vanuses ja erineva nahavärviga isikute määramisel. Sekka muidugi ka paar naist :)
Paksu meigikorra all vaevlevaid naisi on raskem hinnata kui mehi. Näiteks panime meie siin oma tööpostil ühele ennasttäis tüübile diagnoosi: kuivetanud nahk ja kaame nägu viitavad salajoodikust konikaarlile :))) Esialgu pole meil aimugi, kas pihtas-põhjas või hoopis metsas.
propsis ütles …
Hüva, kitsendagem siis veidi ülesannet: kes neist viiest võiksid olla pahalased (sarikiller ja suurpettur)?

(Mitte et webxan kummati ei võiks ikka täismängu proovida.) ;)
Anonüümne ütles …
hilja küll, aga huvi pärast proovin (tahaks õigeid vastuseid ka kunagi teada saada;))
3. Kunstiesindaja
4. finantskelm
2. President
5. Nobeli füüsika
1. sarimõrvar
Nad on jube sarnased küll, eriti 1 ja 3, riietus ka loeb. Ja 2. ja 5. omavahel. Neljandal on hullu mustkunstniku silmad, nagu see Saatan? Muumitrolli filmist. See viimane tüüp tundub suht positiivne olema, loomulik naeratus tal. Kuigi ma võin täiesti mööda ka panna.
Anonüümne ütles …
jätkan.
See esimene on end "realiseerimata", seepärast ta tapma hakkaski. Nüüd tuleb välja, et polegi killer ... nojah.
propsis ütles …
Hetkel ütlen vaid nii paju, et üksjuhuslikul läks päris hästi: ta sai pihta 2 puhul 5-st. Aga lõpliku tõe paljastan siis, kui ka kommentaator webxan lähitundidel oma pakkumise on teinud (vähemalt ta andis selleks lootust). :)
webxan ütles …
Lugenud läbi ilmselt paar-kolm esimest lõiku, julgen kohe ka (Propsise poolt ammu skeptikuks kuulutatuna) nõuda ka geneetilisi seoseid.

Iseenesest ei ole selles ju midagi imekspandavat, kui mõni geen "toidab" ühtaegu nii mõnd näojoont kui ka karakteris väljenduvat omadust.

Väga suuri järeldusi ma ei julgeks siiski teha, kuna olen jälginud vastupidiseid nähtusid: väga erinevate inimeste sarnasusi. Ilmselt näen ma näos midagi muud kui Propsis. Kõnekaks näiteks olgu või hiljutisel ELO lõppvoorul kogetu, kus ma pärast pikka põrnitsemist tundsin ühes noormehes ära pelgalt tema vennale sarnaneva lõuapäraluu.
webxan ütles …
Ma võin peaaegu mürki võtta, et see hääletu G tähe kõrvale säetud N on minu kiusamiseks välja mõeldud. Ja kole häriv on lugeda, kui igakordselt on see G seal sulgudes.

Aga eks see tulene vast ka taas mu harjumusest. Venekeelne sõna on FIZIONOMIA. Eesti keeles seda sõna normaalsed inimesed ei kasutagi. Kas ingliskeelsena ka selline sõna olemas on, ei teagi. Kui on, siis kuidas nad küll ometi hääldavad G ja N kõrvuti?

Aga ok, pigistan maksasagara koomale ja loen edasi.
webxan ütles …
Protesteerin:

1) Väljend "kaldub vastama" sobib horoskoobikoostajate pärusmaale.

2) Lihtsameelsuse "näkku kirjutatus" on ju reeglina seotud inimese muude hälvetega. Downi sündroom ehk kõige tipus.

3) MIDAGI peitub kahtlemata igas idees!

4) Foto pole siiski päris see, mis nägu koos selle juurde kuuluva auraga.
webxan ütles …
Tegin läbi esitatud testi. Kriban selle siia (et see kommentaarium ei luba ka viisakalt vormistada!) nig alles siis asun lugema teisi kommentaare, olemata varem neist ainustki silmanud.

* moodsa kunsti üks juhtivaid esindajaid = pakun #3
* mastaapne finantskelm ja tšekivõltsija = pakun #1
* kauaaegne poliitik ja ühe riigi praegune president - pakun #5
* hiljutine Nobeli füüsikapreemia laureaat - pakun #2
* kurikuulus sarimõrvar = pakun #4

Ah et analüüs? Ma tõesti ei oska analüüsida neid asju. Sellised ideed kargasid "ma-ei-tea-kust" pähe. Ja kui need täppi ei läinud, siis polegi lihtsalt midagi parata.
webxan ütles …
Oi, mindki siin teises kommis kihutatud! Ma tõesti vabandan, et varem sõna ei võtnud. Olen kuluaaridest kuulnud, et mu kommentaari oodatavat koguni ka veel ühes blogis. Püüan enda "309"-ga ühele poole saada, siis läheb endal ka elu ladusamaks...

Kassil on ses mõttes õigus, et inimene on tervik. Kuid ikkagi ei saa eitada ka võimalust, et üks geen või geenide koosmõju ei avaldaks mingisugust mõju ühtviisi inimese "saatusele" kui ka näojoontele. Ma panin saatuse jutumärkidesse, kuna käsitlen sellena vaid minevikus toimunu ja oleviku saavutust kui üht kogumit kogemusest. Kindlasti ei tähenda saatus mingit ettemääratust!

No väga labane näide on see, et ilusad neiud kipuvad olema reeglina märksa elavama loomuga (äärmusest äärmusse) ning inetumad tagasihoidlikud. Koleda näoga, näiteks suure kongus ninaga, lihtsalt ei saa modellikski!
webxan ütles …
Oi, muidugi saab kottis silmaalustest aru, et inimesel on teatavad haigused. Mul pole meeles see keeruline nimetus, mis käib selle teaduse alaharu kohta, millega iirise värvuse järgi saab pea eksimatult suurt hulka sisehaigusi määratella.

Sünnimärgid on aga pigem geneetilised defektid, mikromutatsioonid, millel ei tohiks küll suurt seost olla muu siin esitatuga.

Geenid on muidugi need, mis enamiku asjadest määravad. Sealhulgas ka hiromantide tööpõllu! Kuid hiromantide suur viga on selles, et nad kipuvad asju ette ennustama või "saatusest" järeldusi tegema. Sellist seost ma küll ei näe. Tõenäosusi ehk veel.

Aga hiromandilaadsed tegelased oskavad puhuda sedavõrd segast juttu, et umbes veerand kuni pool läheb täppi mistahes inimtüübiga. Kui nad aga näevad, et inimest tabas "äratundmine" ja jahmatus, et "näe, mis välja luges", ongi neil ohver olemas: edasi pajata mida aga tahad, küllap too ohver juba usub!

Ohjaa, naised oma meigi ja kreemide ning Schwartzkopfi värvidega suudavad ka kergesti inimesi petta, kohe sedavõrd, et kohati tekib kahtlus, kas nad ise samasse liiki kuuluvadki. Vanasõnasõelast puudub ju seksistlik väide: meest sõnast, härga sarvest, mis viitab ilmekalt asjaolule, et naiste puhul on valetamine ja susserdamine lubatav.

Erineva nahavärviga on üldse kole raske. Inimesed jagunevad teatavasti alamliikidesse ehk rassidesse. Valge rassi esindajad ei suuda tavaliselt mustanahalistel või kollastel vahetki teha. Võib tunduda hämmastav, kuid ameeriklased on teinud ju vastavaid katseidki, kust on selgunud, et mustanahalised teevad küll igasugustel neegritel eksimatult vahet, ei suuda aga kahvanägusid eristada. Sama jama pilusilmalistega. Kas õnneks või õnnetuseks on need puhtad tõud (alamliigid) kadumas.

Pean tunnistama, et mina tunnen eksimatult ära Michael Jacksoni, kuid ei tee vahet Janet Jacksonil ja Whitney Hustonil.
webxan ütles …
Näedsa. Järgmine sissekanne lubab koguni mööndusi ning annab vihjeid, mida ma ei lugenud eelnevalt, nagu ka lubasin.

Selgub, et juhusurfari omaga minu prognoos ei klappinud. Ehk saame peagi teada, kumb meist paremaks inimesetundjaks osutus, kuna mina oma seisukohti ei muuda. Ikka sama:
* moodsa kunsti üks juhtivaid esindajaid = pakun #3
* mastaapne finantskelm ja tšekivõltsija = pakun #1
* kauaaegne poliitik ja ühe riigi praegune president - pakun #5
* hiljutine Nobeli füüsikapreemia laureaat - pakun #2
* kurikuulus sarimõrvar = pakun #4
propsis ütles …
Tänan webxani põhjaliku teemaarenduse eest ja nii teda kui üksjuhuslikku testi sooritamast!

Arvestades võimalikke uusi üritajaid, esitan tõe veidi varjatult, linkidena vastavate isikute Wikipedia profiilidele.

1. Gary Ridgeway
2. Pascal Couchepin
3. Albert Fert
4. David Salle
5. Frank Abagnale Jr
Anonüümne ütles …
hihii ... üks vana tõde sai jälle kinnitust.

Kui igal pildil oleksid silmad näha olnud, oleks veel huvitavam olnud.
Igatahes aitäh tegijale huvitava testi eest!
Anonüümne ütles …
kui siin eespool postituses webxan kirjutas, et mustad ei tee valgetel vahet ja vastupidi, siis mina eristan erinevaid inimesi üldse üsna vaevaliselt (olen siis tulnukas ilmselt IRW); eristan inimtüüpe. Eks ma sellepärast siia füsiognoomiat käsitlevale lehele sattusingi.
Anonüümne ütles …
tegelikult OLID silmad näha, väljaarvatud viimane. Kõnekas fakt tglt.
webxan ütles …
Igatahes andis see test ilmse tõestuse sellest, et mina ei tee inimestel mingit vahet ehk mingisugust füsionoomiat ei maksa arvestada...
Anonüümne ütles …
muideks pakkusin täpselt nii nagu üksjuhuslik.
propsis ütles …
Tore kuulda, et mu väike test pakkus teile huvi. Võib juhtuda, et edaspidi lisandub siia blogisse mõni sarnane, ent veidi teise nurga all serveeritud pilditestike. :)
Anonüümne ütles …
Mida see kass siin nurrus, selle mõttekuses tuleks küll kahelda. Aga mis neist inimese rikut koduloomist ikka tahta! Päris isikupärased tüübid olid valitud. Mõrtsukale oli ta minevik otse näkku kirjutatud. Kunstniku peilisin ka välja. Kriipima jääb, et füüsiku ja poliitiku (tuntud nägu tegelikult) ära vahetasin.
Kas sahvris veel moosipurke on?
kass27 ütles …
Kass nurrus seda, et taolised mängud on ikka ja alati olnud isaste pärusmaa. Emased keskenduvad rohkem oma pesakonna karjatamisele :)
propsis ütles …
Karule: mõni täiendav "meepurk" on mul plaanis serveerida küll, kui veidi enam vaba aega tekib. Pilte selleks juba mõni valmiski vaadatud. ;)

Populaarsed postitused sellest blogist

Avatar