Postitused

Kuvatud on kuupäeva jaanuar, 2009 postitused

Täna 150 aastat tagasi

Kujutis
Perno Postimees ehk Näddalileht 7. jaanuar 1859, lk 213-14 Järwamaalt. "Koljo mamma". Koero kihhelkonnast kirjutab üks sõbber nenda: "Postimees, sa käid mitmed paigad läbbi, sa tead ka, et meie rahwas kurjast ebbaussust weel puhhas ei olle. Säh, rägi siin jälle üht tükkikest sest rummalusest, ehk mõnnel lähwad silmad lahti, kui kuleb ehk loeb. On seal, kus sinna ellad, selle polest parrem luggu kui meie pool, siis tänna Jummalat; agga ma arwan, et senni kui neid on, kes nõidust uskwad, senni on ka nõidasi iggalt poolt leida. Siin Koero kihhelkonnas Predi waldas ellab üks wanna naene, kedda "Koljo mammaks" hütakse ja selle wanna mulla unniko jure jookswad kerge meelsed innimessed mitmest kihhelkonnast kokko, üts kaebab sedda, teine teist hädda, wannamoor ütleb, mis mele tulleb ja rahwas uskwad tedda, nago Negrid omma ebbajummalaid. Kule mis üks mees temmast rägib, kes isse ta jures käis. Mees ütleb nenda: "Mulle juhtus kord se õnnetus, et warga näppud sügga

Minu kogemusi ja tähelepanekuid õppemeetodite kasutamisest

Kirjalik töö õppeaines Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis, 2005 Oma 25-aastase elu- ja enam kui 18-aastase haridustee vältel olen kokku puutunud suure hulga kõikvõimalike pedagoogidega. Ja kõik nad on kahtlemata esindanud pisut erinevaid lähenemisi efektiivsele õppetööle (teatavad persoonid muidugi meeldejäävamal viisil kui ülejäänud.) Nii üldharidus- kui ülikoolis on leidunud nii õpetajakeskse passiivõppe (tuupimise) pooldajaid kui õpilases õppeprotsessi aktiivset peategelast nägevaid edumeelseid isikuid. On suhteliselt raske sellest karakterite ja tegevuste kaleidoskoobist mingeid vettpidavaid üldistusi pakkuda, ent mis puutub ülikooli, siis võin üht-teist kosta küll. Olen 6 aastat oma „akadeemilisest karjäärist“ veetnud Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonnas. Loodusained on muidugi suhteliselt pragmaatilised ja konkreetsed, nõndasamuti nagu nende kaudu edasi antavad loodusteadused isegi. Mida sa, hing, ikka diskuteerid näiteks seente paljunemise, elektrolüütilise dissotsiat

Head uut aastat!

Kujutis
Alles see oli, kui siinse blogi kaudu 2008. aastaks häid soove jagasin. Ja juba ongi too aasta olevikuraja ületanud ning ajalukku vajunud! Suures plaanis ei osutunud 2008 paraku nii positiivseks, kui, usun, me kõik eelmisel aastavahetusel lootnud oleksime. Sellesse aastasse mahtus globaalselt nii mõttetuid sõdu ja muid vägivallatsemisi, laastavaid looduskatastroofe kui ka suur ülemaailmne finantskriis, mis sujuvalt kasvas üle majanduskriisiks. Eestiski kulges aasta teine pool suhteliselt pessimistlike meeleolude tähe all - kinnisvaramulli lõhkemise "lööklaine" kandus peagi ka teistesse majandussektroritesse, sundides kärpima kulutusi pea kõigis eluvaldkondades ja paisutades kiiresti tööpuudust. Kusjuures suurem pankrotilaine arvatakse meile saabuvat alles uuel aastal. Sellel hallikal foonil jäid paljudel märkamata mitmed julgustavad märgid, nagu näiteks sündimuse tõus ja suremuse langus, liiklussurmade arvestatav vähenemine, rõõmustavad arengud kodanikualgatuse vallas (kev